header
logo

Kullasläkten, del II

 

Kullasläkten del 2

Över nio tusen kända ättlingar

Lite statistik om Kullasläkten (Karnagrenen)

Det finns i dag cirka 9.400 för oss kända ättlingar till Karna Nilsdotter, född 1690, fördelade på cirka 4.900 män och 4.500 kvinnor. De vanligast yrkena förekommer inom jordbruksnäringen, såsom lantbrukare, åboar, hemmansägare, fruktodlare, torpare och drängar – cirka 500 st. Även de som hade sin utkomst på havet var många, t.ex. sjömän, sjökaptener, styrmän, skeppare, eldare och fiskare – cirka 150 st. Gruvarbetare, kolhuggare och bruksarbetare utgjorde också en stor grupp, men i denna kategori verkade endast ett 50–tal personer. Däremot fanns det många hantverksyrken, såsom snickare, trädgårdsmästare (i huvudsak på Krapperup), målare, murare, sadelmakare, toffelmakare, timmermän, kvarnägare, skomakare, smeder, byggmästare, blockmakare, rörläggare, sömmerskor, vagnmakare, mjölnare och möllare – cirka 150 st. Många verkade inom serviceyrken, såsom lärare, lärarinnor, sjuksköterskor, handlare, affärsbiträden, chaufförer, hushållerskor, slaktare, bankdirektörer, hotelldirektörer, poliser, telefonister och frisörer – 150–200 st.
Pigor och drängar fanns det också några hundra, inom olika kategorier.
Dessa 9.400 personer har gift sig med 4.300 personer, totalt 13.900 st.
Genomsnittsålder för dem som blev mer än 15 år är 68,9 år (män 67,3 och kvinnor 70,7). Tio personer blev över 100 år (7 kvinnor och 3 män), den äldsta, Elsa Karin Wetting, föddes 1895 och dog 2000, 104,5 år gammal. En kvinna har fött 16 barn och 4 stycken har fött 15 barn, alla före 1850–talet.
De vanligaste kvinnonamnen är: Maria/Marie 670 st, Anna 470, Elisabet(h) 380, Margareta 260, Eva 220, Karin 210, Johanna 205, Ingege(ä)rd 150 och Ingeborg 120 st.
De vanligaste mansnamnen är: Nils 520, Karl/Carl 480, Joh(a)n 370, Anders 310, Erik 250, Pet(t)er 235, Olof 230, Lars 220, Gunnar 205, Lennart 185, Sven 180, Bengt 160, Johannes 135, Hans 135 och Bertil 125 st.

Det är lätt att något blir fel bland alla uppgifter som finns med i boken. Som väl är, så har de flesta felaktigheterna inte varit av någon allvarligare karaktär, förutom i de fall som redovisas i dokumentet Rättelser.

Det finns också en del personer som är kända i större kretsar, bl.a. konsul Nils Persson, född 1836, för att nämna någon.

Kullasläktredaktionen
Gunnar Persson
E–post: gunnar-p@tele2.se

Verksamhetsområde

Evenemang

5/7 2019
Kl 11.00-15:00

Sommarsläktforskning
Öppet för Dig som vill passa på att forska. Mer info kommer längre fram.
> Läs mer...


6/7 2019
Kl 11.00-15:00

Sommarsläktforskning
Öppet för Dig som vill passa på att forska. Mer info kommer längre fram.
> Läs mer...


Lista alla evenemang...