header
logo
Angående GDPR-lagen

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och adress.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna upprätta ett medlemsregister.  

Dina uppgifter kommer att sparas så länge Du är medlem i föreningen.

Personuppgiftsansvarig är kassör Bernhard Agardh. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bernhard@agardh.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Publicerat av 2018-06-10 av Anette Olsson
Sommarhälsning

Nu är sommaren här och vi pausar lite i forskandet.

Men helt ledigt tar vi inte.

Den 16/6 finns vi på Jöns Jonsgården i Kattarp, då de har öppen gård,
med Kullasläktböckerna. Då finns chans att kolla om man tillhör Kullasläkten
och köpa böckerna till förmånligt mässpris.

http://www.jonsjonsgarden.com/docs/jonsjonsdagen_oppen_gard_2018.pdf

Fredagen 13 juli och lördag 14 juli, kl. 11-15 har vi Sommarforskning.
Då har vi öppet i lokalen för dig som vill forska, besöka vårt arkiv, eller 
bara komma och ta en fika och prata släktforskning.

Har Ni City Gross-kvitton får ni gärna lämna dem till föreningen,
det går bra att lägga dem i brevlådan utanför lokalen, om där inte
är öppet.

Publicerat av 2018-04-29 av Anette Olsson
Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokollet från 2018-03-12 finns nu att läsa under Årsmöte

Publicerat av 2018-04-02 av Martin Brandt
Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelsen för 2017 finns nu att läsa under Årsmöte.

Publicerat av 2018-02-11 av Martin Brandt
Kära medlemmar!

Vi behöver hjälp i föreningen.
Kan Du tänka dig att sitta med i styrelsen?
Vi har 10 möten/år, första måndagen i månaden.
Vi hjälps åt vid olika arrangemang, som öppet hus och
forskarträffar.

Vi skulle också vilja starta upp lite olika forskargrupper.
Känner Du att det är något speciellt område som du vill
forska kring, kanske finns det fler som är intresserade.

Kontakta Birgitta Svantesson
mail: birgitta.kullabygdens@telia.com
eller Anette Hansson
mail: nettan.ol@telia.com

Publicerat av 2018-01-16 av Anette Olsson
Sida 1 2

Verksamhetsområde

Evenemang

13/7 2018
Kl 11.00-15:00

Sommarforskning
Släktforskning för alla
> Läs mer...


14/7 2018
Kl 11.00-15:00

Sommarforskning
Släktforskning för alla
> Läs mer...


Lista alla evenemang...