header
logo

Biblioteket

Här nedan följer en lista över innehållet i vårt bibliotek. Klicka på genvägarna för att hoppa till respektive lista.Kullabygdens årsbok

Titel

Kullabygd 1932,1934,1937

Kullabygd 1941-48

Kullabygd 1954,1955,1957,1960,1961,1963

Kullabygd 1966-2010

 

Småorter i Kullabygden

Titel

Författare

Utgivningsår

Aktuella Sydsvenska stenåldersproblem

Oskar Liden

1948

Alla dessa år Flickorna Lundgren

Holmqvist Greta

1993

Arild

Skalleberg Gordon

2005

Arilds Byalag 30 år ( jubileumsskrift )

2002

Arkitektur och byggnadstraditioner på Kullahalvön

Höganäs kommun

1995

Barndomsminnen från 1800-talets Mölle

Pyk Hans-Otto

Besök på Kullaberg

Sven Behrens, Torsten Malmberg

1950

Bilder från Kullabygden

Knafve Bert och Kirsten

1981

Boken om Färskpotatis

Pg Lönn, Sten Brulin

1997

Brunnby Kyrka

Bertil Åstrand

1972

Brunnby, byn vid källan.

Brunnby byalag

2008

Brunnby-Bräcke samt delar av Stubbarps byar 1998

Pärm Brunnbybyalag

1998

Bräcke mölla Krapperup Höganäs Kommun

Kullens hembygdsförening

2006

Bröderna Bengtsson från Lerhamn

Sonja Brandt- Tenglo

2006

Byggnadsmiljöer på Kullaberg

Kulturnamnden Höganäs

1977

Byguide Gamla Viken

Vikens Kultur och Byaförening

Det brinnande Skeppet - Arildslegenden

Boel Marteleur

2008

Dokum. Över gårds och husinventering inom Fjälastorps by

Ruth Brundin

1989

Dokumentation över gårds- och husinventering inom

Brunnby Byalag

1992

En bok om Jonstorp

Boman Hans, Kullenberg Bruno m.fl.

Fjälastorps by och delar av Stubbarps by

Boman Hans, Kullenberg Bruno m.fl.

2006

Folk hus och gårdar ( Klappe med omnejd )

Byaföreningen Klappe

2002

From Pearls to Sweet Wine

Lennart & Ann Ekström, Tomas Montel

2002

Från flydda tider i Välinge och Kattarp

Ernst Thysell

Från förr till nu i en liten Skåneby ( Klappe med omnejd

Dalén Ulla, Engström Gunnar mfl.

1997

Gunnestorps Mölla

Aase Brulin

Hällgröpningsstudier

Oskar Liden

1938

Jonstorps och Farhults socknar

Jonstorps byalag Hans Boman

1995

Kalkkung och donator

Dalén Ulla, Engström Gunnar mfl.

Kantorer, klockare och organister i Wäsby pastorat

Holm Carl Peter

1958

Kartskatter på Krapperup från 1700-1800 talet

Holm Carl Peter

1958

Kartskatter på Krapperup från 1700-1800 talet

Holm Carl Peter

1958

Kattarpsboken En sockenkrönika

Eriksson Olof S

1950

Krapperupps Museum

Krapperupps kulturkomitte

Krapperupps Museum All jordens fröjder Nr 5

Krapperupps kulturkomitte

1987

Krapperupps Museum Från flydda tider Nr 2

Krapperupps kulturkomitte

1986

Krapperupps Museum Krapperup - sätesgård

Krapperupps kulturkomitte

1985

Krapperups Museum

Rose - Marie Söderström

1991

Krapperups Museum Den romantiska bilden Nr 9

Krapperupps kulturkomitte

1991

Krapperups Museum Kakelugnar på Krapperup

Höganäs kommun

1993

Kullaberg

Hans-Otto Pyk

1987

Kullabergs grottor (Särstryck ur Kullabygd)

Eriksson Olof S

Kullaboken för unga och gamla

Richar Brodin

1927

Kullabygd 1928 - 1937 Inbunden

Kullens hembygdsförening

Kullabygd 1938 - 1947 Inbunden

Kullens hembygdsförening

Kullabygd 1948 - 1956 Inbunden

Kullens hembygdsförening

Kullabygd 1957 - 1963 Inbunden

Kullens hembygdsförening

Kullabygd 1964 -1969 Inbunden

Kullens hembygdsförening

Kullabygd 1970 - 1975 Inbunden

Kullens hembygdsförening

Kullabygd 1971 bok som utges varje år = 36 st tom. 2011

Kullens hembygdsförening

Kullabygd 1971 Särtryck ur Kullens hembygdsförenings årsskrift

Kullens hembygdsförening

Kullabygd innehållsförteckning och författarregister 1928 - 1978

Nils Gerward

1978

Kullabygd Register 1928 - 1986 står i en pärm

Nils Gerward

1987

Kullabygd Ämnesregister till Kullabygd årgång 1928 - 1962

Erik Nilsson

1963

Kullafyrens 800=åriga vakt och upplysningstjänst

Hagman Jan-Åke och Irene

1998

Kullagårdens Wärdshus

Hagman Jan-Åke och Irene

1986

Kullahalvön odlings- och bebyggelsehistoria

Skoglund Rolf

1990

Kullamannen

Skoglund Rolf

1990

Kullamannen i anslutning till att Höganäs har 50-årsjubileum som

Skoglund Rolf

1988

Kullamannens kokbok

Carl-Axel Malmberg

1985

Kullen och Kullaberg

Erik Nylander

Kulturmiljöer på Kullahalvön

Yngve Persson

Kyrkan i Brunnby

Carl-Axel Malmberg

1981

Lerbergets Byablad 1986 - 2007 + nr 1 2008

Särtryck ur Kullabygden Hem. Årskrift

1981

Lerbergets fiskeläge genom tiderna

Sundelöf Hjalmar

1981

Lerhamn Fiskeläge, Sjöfartsort,Nutidsby 1725-1945

Minnesskrift

1961

Lerhamn genom tiderna

Kullens hembygdsförening

Luggude Härads Brandstodsbolag 1831-1961

Styrelsens och Revisorns årsberättels

1964

Luggude Härads Brandstodsbolag och Pensionsstiftelse

Sundelöf Hjalmar

1980

Luggudde Härad och Höganäs Stad

Ragnar Jakobsson

1980

Med Orgelpipor o. Stämband (Farhults Klockaregård)

Sture Karlsson

1998

Min Sång som Hobby

2004

Minnen från en köpmansgård i Kullabygden

Fplke Jönsson

1987

Minnen kring en gammal gård Storegård i Bräcke by

Mjöhults Byaförening

2004

Mjöhultsboken Historien om en by i Kullabygden

Mölleryd Anders W

1959

Mölle - Kullen genom tiderna

Mölleryd Anders W

1960

Mölle - Kullen genom tiderna Del 2

Mölleryd Anders W

1968

Mölle - Kullen genom tiderna Del 3

Mölleryd Anders W

1983

Mölle - Kullen genom tiderna Del 4

Mölleryd Anders W

1987

Mölle - Kullen genom tiderna Del 5

Mölleryd Anders W

1978

Mölle - Kullen genom tiderna Del 6

Mölleryd Anders W

1998

Mölle - Kullen genom tiderna Del 7

Pyk Hans-Otto

Mölle 500 år Mölle genom fem sekler ( Jubileumsbok ) 1491-1991

Pyk Hans-Otto

2001

Möllehässle byn i skuggan av Mölle

Stig Ewaldson

1950

Möllor och möllare i Viken

Nordvästra Skånes Körförbund 1920 - 1950

Krister Gierow

1958

Nordvästskånskt

Nyhamns hamnstyrelse

1984

Nyhamns Byalag 1884-1984

Arne Cronberg

Ortnam på Kullaberg

Klara Wijkander

1969

På Kullaberg Låtar av Arne Cronberg

Kullens hembygdsförening

1961

Släktgårdar Väsby

Oskar Liden

1940

Stad sommaren 1986

1989

Sydsvensk stenålder

Oskar Liden

1938

Sydsvensk stenålder

Cronberg Arne

1970

Vid En landsväg…Flygfoto Nordvästra Skåne 1930.-talet

Gabrielle Jeansson, Renee Valeri

1972

Viken

Oltin John

2008

Viken förr och nu en historisk kavalkad

Stig Ewaldson

1906

Viken Historiska Glimtar från en fiskeby i Kullabygden

Stig Ewaldson

Viken äldre bebyggelse och miljö

Tunn bok =reklam från Viken

2008

Västra Skånes Missionsförening 1856-1906

Hammar H.B.

 

HÖGANÄS AB OCH HÖGANÄS

Titel

Författare

Utginingsår

Hylla 36

12 nr av Kulla-Bladet (Annonsblad) 1972

Höganäs AB, Biblioteket

1998

Alla tiders Höganäs 1997 ( kortfattad historik om Höganäs AB )

1997

Arbetskraftsrekrytering till Höganäs Gruvor 1797-1830

Brita Hardebnby

Arnbergs Töser

Barbro Olsson

1997

De Hårda Åren Elna Gruetös del II

Barbro Olsson

1992

En Gång för Längesen En berättelse från gamla Höganäs

Barbro Olsson

Elna Gruetös En skildring från sekelskiftets Höganäs

Barbro Olsson

1991

Förändringens tid Elna gruetös del III En skildring från Sekelskift. Höganäs

Barbro Olsson

1993

Brännpunkten Höganäsconcernens personaltidning 1943 -1991 finns i pärmar under "Brännpunkten

Emilia Emilia

Reidar Jönsson

1974

En i raden

Olle Nivenius

1993

Från snörlif till Grace under 75 år

Arnbergs

1968

Från stenkol och lera till järnpulver. Höganäsbolaget genom två sekler

L Estrade Leif

2002

Förändringens tid Elna gruetös del III En skildring från Sekelskiftets Höganäs

Barbro Olsson

1993

Gammalt och nytt. Första och tredje häftet

Olof Nordstrand

1926

Gruvmisar och brukarknölar

Brita Hardenby

1974

Gårdar och mannar i nv. Skåne

Helsingborgs dagblad 1929

Himmelfärdskyrkan 1934-1984 50 år (minnesblad)

Olof S. Eriksson

1936

Höganäs (Minne av Stadsrättigheter 1936)

Olof S. Eriksson

1936

Höganäs Ab Ett 200-årsminne

1938

Höganäs AB röster under 200 år

1997

Höganäs folkskola 1825-1925

Petersson Sigurd

1925

Höganäs fotoklubbs Bildkalender

Höganäs fotoklubb

1985

Höganäs genom tiderna. Arbetarrörelsen 1889-1934

Nils Svensson

1934

Höganäs omkring år 1885 (broschyr nyckel till Lars Bolanders modell)

Karta över Höganäs

Höganäs Står på småorter i Kullabygden p.g. av storlek

Gregor Paulsson

1924

Höganäs Utställningen 1928

Mauritz Mandahl

1928

Höganäs. En studie av arbetarnas miljö vid Höganäsbolaget 1889-1925

Yvette Ståhlberg Persson

1981

Höganäs-Billesholms AB 1938 Ett 200 års minne

Kalkung och donator

1994

Kullens Sparbank 1848 - 1948

Olof s. Eriksson

1948

Kulturmiljöer på Kullahalvön Del 1

Martin Hyvare

Ovar Nilson

Minnesblad till Höganäs 100-års jubileum

H.A Mueller

Minnesskrift till femtioårsdagen 1924

Kullakretsen

1924

När de Skånska stenkolen vore levande

Tage Nilsson

1946

På kolgruvornas tid

Brita Hardeby

1987

Ryd eller Höganäs öfre

Samtal med krukmakarei Höganäs

Sven T. Kjellberg

Skånes bibliografi Luggude härad och Höganäs stad

Margit Johansson

1981

Stackars Arma Människor

Ovar Nilson

1976

Stadgar för Höganäs-Billesholms AB's Arbetares Änke-o Pupillkassa

Stawfords dagbok finns i en arkivlåda under hyllan "Brännpunkten"

Stenkol och lera Del 1 INTILL 1658

Gustaf Clemensson

1953

Stenkol och lera Del 2 1658-1737

Gustaf Clemensson

1958

Stenkol och lera Del 3 1737-1786

Gustaf Clemensson

1963

Stenkol och lera Del 4 1786-1812

Gustaf Clemensson

1973

Stenkol och lera Supplement 1

Gösta Engström

1959

Stormgatan

Ovar Nilson

1978

Tivolihuset 100 år

Uffe Nilson - Jonstorp

Topografiska kartan Höganäs no och Helsingborg nv

Generalstabens lit. Anstalt

Ur Höganäs och Kullabygdens Sjöfartshistoria III (Särtryck ur Kullabygd)

Vårt gamla Höganäs

Projektledare Börje Nilsson

1986

Vårt gamla Höganäs Del ll

Projektledare Börje Nilsson

1987

 

Diverse

Titel

Författare

Utgivningsår

Alf Åberg Tryckta Skrifter Bibliografier

Bengt Hjord

1991

Bra böckers världshistoria del 13

Henning Poulsen Bra Böcker

1982

Brukssamhället som uppväxtmiljö

En gammal helsingborgares dagbok (Ryssland)

Georg Dahlin

Fredrik Borg Idealisten och föregångsmannen

Louise Hamilton

1910

Givna värden

Erik Wedelin

Historisk kartografi

Ib Kejlbo

1972

Hvar 8 dag (m. porträttgalleri 1903-1904)

Illustreradt Magasin

Kronologi

Herluf Nielsen

1974

Livserindringar

Paul Rosenius

1981

Medeltidens födelse

Anders Andren sammanställt

1989

Mest Bernadotter och annat känt folk

Rolf Strandberg

Mantalsskrivning i Sverige för 1860

Gösta Lext

Vem är vem i svensk historia

Lars-Ove Larsson

Silversmeden Jacob Ängman

Åke Stavenow

1955

Stednavne og kultur-historia

Kristian Hald

1976

Svenska Murare-förbundet 1890-1940

Sveriges historia

G.W Widmark

Tvåkammar-riksdagen 1867-1970

Anders Norberg m.flera

1986

Ur gamla papper

Gottfrid Kallstenius

1923

Världs-historia Från krig till krig

Henning Poulsen Bra Böcker

1982

Världs-historien

G.W Widmark

 

Orter

Titlar

Författare

Utgivningsår

Geografiskt handledning Sverige

Rosenberg

Geografiskt handledning Sverige

Rosenberg

Skånes ortnamn S. Åsbo Härad

Bertil Svensson

1962

Skånes ortnamn Bjäre H. o Ängelholms stad

Bengt Pamp

1964

Skånes ortnamn Luggude H. Höganäs o HBG

Bertil Ejder

2003

Namn o Bygd Ortnamnsforskning

1913 o 1914

Ortshistorisk litteratur om Skåne

Inst. För ortshistoria

1981

Ortnamn på Hallands Väderö

Klara Wijkander

1963

Sveriges församlingar genom tiderna

Skatteförvaltningen

Svensk Ortförteckning 70

Postverket

1969

Svenska ortnamn pärm

Svenska ortnamn pärm

Svenska ortnamn pärm

Svenska ortnamn pärm

Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift

1989

 

 

Allmänt släktforskning

Titel

Författare

Utgivningsår

Almanack för 500år

Annika Larsdotter

Inger Lövkrona

Att dokumentera

Genrup Kurt, Werdenfels Åke

1972

Att finna uppgifter om barn födda utom äktenskapet

Käthe Bååth o Anna Svensson

1991

Börja Släktforska Genvägar till din släkts historia

Per Clemensson, Kjell Andersson

2009

Catalogue of Directories and Poll Books

Lwl Edwards

1964

Cradled in Sweden

Carl-Erik Johansson

1972

De svenska skatternas historia

Susanna Löwnertz

Den gamla Kyrkogården (om gravstenar)

Bengt jacobsson

1983

Det ariska element

Kreüger J.

1881

Dialekter ortnamn folkminnen folkmusik

Bengt Pamp

1981

Dialekter ortnamn folkminnen folkmusik

Umeå universitet

1983

Disgen 8 Handledning

2001

Domstolarnas, städernas och fångvårdsanstalternas arkiv

Landsarkivet i Lund

1987

Eb-nytt

Riksarkivets avdelning

2006

Eb-nytt

Riksarkivets avdelning

2007

EB-nytt

Riksarkivets avdelning

2008

EB-Nytt (Nyheter från Riksarkivet 2007

Sommar 2009

EB-Nytt (Nyheter från Riksarkivet 2008/2009)

1995

Emigrant forskning

Sv. Släktforskarförbunds handbok

2009

En vägvisare till Skånska arkiv

Fader okänd

S. Släktforsk.förb.Elisabeth Reuterswärd

2011

Fattigvård 1876

Statistska central - byrån

Finn din egen släktsaga

Per Clemensson, Kjell Andersson

2004

Finn din släkt

Elisabeth Thorsell, Ulf Berggren

Forskning och framsteg 5-6

Ann Charlott Molin

1977

Gamla mått,mål och vikter

Gamla tider

James Cavallie

Giftmörderskan Karin Nilsson och hennes spår i arkiven

Ewa Johansson

2008

Glossarium över föråldrade ord och talesätt i svenska språket

F.a Dahlgren

1961

Gunilla Täckare

Elva Olsson

1992

Gårdens och hembygdens historia Del 1

Hammarby Linnés

1989

Gårdens och hembygdens historia Del 2

Thomas Aurelis

1989

Handbok i släkt - och peronforskning Del 1

Hildebrand Bengt

1961

Handskrifter med kulturhistoria

Grafström Margareta

Hembygdsforska! Steg för steg

Per Clemensson, Kjell Andersson

1990

Hembygdsforskning i landsarkiv broschyr finns i box nr 1

Nils Holmberg

Historisk kartografi

Häfte med stora och små bokstäver från 1600 - talet

Sveriges släktforskarförbund

1990

Med Mått Mätt

Albert W Carlsson

Måttordboken

Sam Owen Jansson

Mormors Sverige

Nils Erik Baehrendtz

1974

Vad kostade det?

Lars O Lagerqvist, Ernst Nathorst-Böös

 

Övriga Sverige

Titel

Författare

Utgivningsår

Alf Åberg Tryckta skrifter 1944-1990

Hjord Bengt

1991

Arvet från fäderna Våxtorp 1700-1900

Johansson Egron

1982

Bilder från Sverige

Svenska Journalen

1928

Bilder ur Sveriges historia

E. Klein

1931

Bonden i Svensk historia

Sten Carlsson

1956

Brev från en resande konstnär Jämtland - Härjedalen 1868-1869

Nils Månsson Mandelgren

1979

Dagligt liv i Norden I -II                             Bind.

Troells -  Lund

1903

Dagligt liv i Norden III - IV                         Bind.

Troells -  Lund

 

Dagligt liv i Norden IX - X                          Bind.

Troells -  Lund

 

Dagligt liv i Norden på 1500-talet Bondgårdar och borgarhus

Troells -  Lund

1945

Dagligt liv i Norden på 1500-talet Födelse och dop

Troells -  Lund

1932

Dagligt liv i Norden på 1500-talet Vardag och Fest

Troells -  Lund

1934

Dagligt liv i Norden på 1500-talet Årets fester

Troells -  Lund

1932

Dagligt liv i Norden V - VI                         Bind.

Troells -  Lund

 

Dagligt liv i Norden VII - VIII                      Bind.

Troells -  Lund

 

Dagligt liv i Norden XI - XII                         Bind.

Troells -  Lund

 

Dagligt liv i Norden XIII - XIV                      Bind.

Troells -  Lund

 

De Svenska landskapslagarna

Åke Ohlmarks

1976

Den gamla bilden berättar

T. Brogårdh

1980

Den gamla gården  Häfte

Solveig Ivarsson

1983

Dialekter, Ortnamn, Folkminnen, Folkmusik

Pamp Bengt

1981

Dialekter, Ortnamn, Folkminnen, Folkmusik

Umeå universitet

1983

En Smålandssocken emigrerar

Långasjö emigrantcirkel

1967

En svensk bondgård

 

1891

Folkräkning 1960 Del I

Statistiska centralbyrån

1960

Folkräkning 1960 Del IV

Statistiska centralbyrån

1960

Forskarkatalog för Västergötland 1992

Västgöta Genealogiska Förening

1993

Från flydda dar

T. Brogårdh

1979

Förteckning över mikrofilmade domböcker, mantals-

Länsbiblioteket Karlskrona

1968

Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Blekinge Län

Centralbiblioteket Karlskrona

1963

Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Blekinge Län -

Länsbiblioteket Karlskrona

1975

Gården och släkten Höks härad

Edberg N.

1993

Hembygdens arv

Sigrid Svensson

1929

Katalog för genealogisk forsking vid landsarkivet i Göteborg

Lext Gösta

1976

Kring 1900 Symposier på Krapperups Borg 4

Nilsson Sten-Åke, Vinge Louise

1998

Kyrkogården i Laholm En rundvandring i kvarter 1 - 6

 

?

Landsbygd Stadsbygd Hembygd

Arne Collmo

1980

längder, jordeböcker mm för Blekinge Län

 

 

Länsbiblioteket Karlskrona Fört. Över kyrkoarkivalier

Karlskrona

1975

Länsbiblioteket Karlskrona Fört. över mikrofilmade domb.

Karlskrona

1968

Länsbiblioteket Karlskrona Fört. över mikrofilmade Kyrkoark.

Karlskrona

1963

Mandelgren Nils Månsson - en resande konstnär i 1800 -talet

Bengt Jacobsson

1983

Medeltida gravvårdsformer i Norden

Helge Kjellin

1918

Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland

O Källström

1939

Medicinalstyrelsens arkiv vol. 1-8

 

 

Resa i Sverige 1924

Fredrik Böök

1928

Ronneby stadsbok 1634-1640

Ankarloo Bengt

1996

Ränneslöv och Ysby från forntid till nutid

Bengtsson Rickard

1988

Statistisk Årsbok för Sverige 1939

Statistiska centralbyrån

1939

Statistisk Årsbok för Sverige 1946

Statistiska centralbyrån

1946

Svenska  turistföreningens årskrift 1903

 

1903

Svenskt Folklivslexikon

Julius Ejdestam

1975

Sveriges konst

Georg Nordensvan

1904

Topografiska kartan över Sverige Halmstad sv

 

 

Vardagsslit och företagsvinst

Norberg Erik

2002

Årsbok för Sveriges kommuner 1964

Statistiska centralbyrån

1964

Överluleå 1831-1981

Pastorsämbetet Boden

1981

 

Sjöfart

Titel

Författare

Utgivningsår

SEtt år som elev i skolskeppet 4-mastbarken

Rolg Andersson

Handels flotta och sjöfart

Ture Rinman

Med ångbåt från Helsingborg står under Helsingborg

Malmsten B.B.

Sjöfart pärm m. p.båten Höganäs 1912

 

 

Sjöfartsbok

Nils P. Pettersson

1982

Skutor Lerberget Pärm

Sammanställt av Tord Öberg

 

Sjöfolk och fartyg från Viken 1650-1880

Malmsten B.B.

1982

Sjöfolk och fartyg från Viken 1880-1985

Malmsten B.B.

1985

Sjöfolk och Kustbor Händelser från havet 1939-1948

Fredh Terje

1977

Sjökapten Gustaf Nilsson och hans stiftelse

Malmsten Bror, Andersson Anders

1990

Skepps - Dagbok 1/2-1952 - 3/12-1952

Sjömansh. Gbg, ångbåt Väring

1952

 

 

 

Skånska sjöfartens historia

Swedish Shipping Register 1946-47

Sunesson Gerhard

1947

Svensk illustrerad Skeppslista

Svensk Sjöfarts Tidning

1979

Svensk lots Del A . Allmänna upplysningar

Sjöfartsverket sjökarteavdelningen

1985

Svensk lots Del H 1981 Svenska hamnar

Sjöfartsverket

1981

Sveriges Skeppslista 1939

Kungliga Boktryckeriet

1939

Sveriges Skeppslista 1978

1978

Sveriges Skeppslista 1988

Domstolsverket

1988

 

Övrigt

Titel

Författare

Utgivningsår

Folkräkningen den 1 november 1960   I

Berglund Gustsav

1961

Folkräkningen den 1 november 1960   IV

Lublin Folke

1962

 

 

 

 

 

 

Hjalmar Branting och hans livsgärning andra delen

Höglund Zeth

1929

Hjalmar Branting och hans livsgärning första delen

Höglund Zeth

1928

Kolera 1873    ( urklipp )

 

 

Statistisk Årsbok för Sverige tjugosjätte årgången 1939

Statistiska Centralbyrån

1939

 

 

 

Svensk Ort-förteckning 70

Postverket Televerket Statens Järnvägar

1969

Svenska försvarsväsendets rulla 1963

Försvarets kommandoexpedition

1963

Svenska sjukdomsnamn i gångna tider

 

 

 

Årsbok för Sveriges Kommuner 1964

Ohlsson Ingvar

1964

 

Adelssläkter

Titel

Författare

Utgivningsår

Bernadotterna på Sverigetronen

Weibull Jörgen

1985

Dansk heraldisk bibliografi 1589-1969

Achen Sven Tito, Rostock Ole

1971

Heraldik og Historie

Prange Knud

1977

Hälsingborgs adress - kalender 1932

 

1932

Identification af anonyme våbenskjolde

Achen Sven Tito

1972

Nordstrom and related families

Pearson Hilma

1960

Om släktföreningar

Svenska Handelsbanken

1964

Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857 del l

Wrangel F.U., Bergström Otto

1897

Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857 del ll

Wrangel F.U., Bergström Otto

1900

 

Helsingborg

Titel

Författare

årtal

De hundra åren 1863 - 1962

 

1964

Det gamla Helsingborg

K.E. Olsson

Domsten - bygd i förvandling

 

1983

En bok om kvarteret Strömkarlen

Björn Frick

1963

Fredriksdals friluftsmuseum

Birgitta von Heland

1989

Från Lidängarna till Pålsjö bäck

Sigfrid Ewald

1944

Från Njals saga Helsingborg i litteraturen

Åsa Rausing-Roos

Helsingborg

K.G ossian Nilsson

1912

Handel och vandel Helsingborg 1680-1709

Solveig Fagerlund

2002

Helsingborg i mitt hjärta

K. E. Olsson

Helsingborgs stad och grannskap

Emil Key

Helsingborgs karta  1903

 

 

Helsingborg 900 år

 

1985

Helsingborg år 1816

E.F tengberg

1978

Helsingborgs historia

Elias Follin

1972

Helsingborgs historia sjätte delen

Gösta Johansson

1979

Helsingborgs konstförening

Tomas Nordbäck

1973

Helsingborgs museum årsberättelse 1910

 

 

Helsingborgs stads minneskrift 1863-1912

 

1913

Hälsingborg

Oscar Nord

Hälsingborgs adress-kalender 1919

 

 

Hälsingborgs adress-kalender 1932

 

 

Hälsingborgs historia tredje delen .1

Gösta johannesson

1969

Hälsingborgs historia tredje delen .2

Gösta johannesson

1969

Hälsingborgs läroverks historia

Folke Petersson

1953

Hälsingborgs skönhetsvärde

G.W.Widmark

1937

Hälsingborgssilver

Hbg. Museums personal

 

I med och motvind

Bror M. bank

1933

Konsul P.Olsson

Alf Åberg

1953

Kring Kärnan nr 22-26

Hbg. Museum

Kring Kärnan

Hbg. Museum

1956

Kring Kärnan

Hbg. Museum

1964

Kring Kärnan

Hbg. Museum

1965

Kring Kärnan

Hbg. Museum

1968

Kring Kärnan  1951

Hbg. Museum

1951

Kring Kärnan  1953

Hbg. Museum

1953

Kring Kärnan

Hbg. Museum

1968

Kulturhistoriska Helsingborgs studier

Torsten Mårtensson

1918

Malmö, Hälsingborgs telefonkatalog 1948

 

 

Med ångbåt från Helsingborg

Christer Jansson

1984

Medeltidsstaden Helsingborg

Riksantikvarieämbetet

1984

Min gamla stad

Georg Dahlin

1973

Minnen fr. Helsingborg och dess skola

Hbg. Pojkarnas gille

1986

Nation och hembygd Helsingborgs- nation

 

1964

Rådhuset i Helsingborg

Torkel Eriksson

1996

Sancta Maria Kyrka

 

1951

Sofiero

Karl Ragnar Gierow

1965

Stiftelesn gåsebäcks barnhem 1871-1971

 Karl Salomonsson

1971

Utdrag af stadsfullm. I helsingborg 1911

 

1911

75 år i boktryckets tjänst

Schmidts

1956

 

Ängelholm

Titel

Författare

årtal

Barkåkra, Kyrkan, byarna, socken

Jan Moen

1988

Bjärebygden 1935-1956

 

 

Bjärebygden 1957-1961

 

 

Bjärebygden 1962-1966 

 

 

Bjärebygden 1967 - 1970

 

 

Bjärebygden 1971 - 1975

 

 

Bjärebygden 1976

 

 

Bjärebygden 1977

 

 

Bjärebygden 1978

 

 

Bjärebygden 1979

 

 

Bjärebygden 1980

 

 

Bjärebygden 1981

 

 

Bjärebygden 1982

 

 

Bjärebygden 1983

 

 

Bjärebygden 1984

 

 

Bjärebygden 1985

 

 

Bjärebygden 1986

 

 

Glimtar från Ausås

Spannarpsortens hembygdsför.

1987

Ängelholm En hembygdsbok 1997

Ängelholmsbygdens lokalhistorisk för.

1997

 

Avskrifter av kyrkböcker och tidningsurklipp

Titel

Författare

Årtal

 

 

 

Avskrift av Brunnby kyrkbok

 

 

 

 

 

Avskrift av Wäsby kyrkobok 1689-1755 FDV Del 1

Janne Agri

1927

Avskrift av Wäsby kyrkobok 1689-1755 FDV Del 2

Janne Agri

1927

Avskrift av Wäsby kyrkobok 1689-1755 FDV Del 3

Janne Agri

1927

Avskrift av Wäsby kyrkobok 1689-1755 FDV Del 4

Janne Agri

1927

Avskrift av Wäsby kyrkobok 1689-1755 FDV Maskinskrivet

Ivarsson

 

Avskrift av Wäsby kyrkobok 1689-1755 FDV Maskinskrivet

 

 

 

 

 

 

Släkter och personhistoria

Hyllor 55 - 61

Titel

Författare

Utgivningsår

 

 

 

 

 

 

Antavla för Lina Haskå Häfte i box nr 2

Guno Haskå

1986

Arkivet 1887-1937

 

 

Bernadotteerna på Sveriges tron

Jörgen Weibull

1985

Berne Andersson antavla  plastmapp

Andersson Berne

 

Bjärasläkten ll

Wiberg Åke

1944

 Björkegrenar

Sjölin Torsten

 

Boråssläkten Häggström

Emil Häggström

 

Buskeröds-släkten Väsby socken

 

1942

Bågenholm - Håbolsläkten

Löfgren Ivan

1963

Cecilia Bååth-Holmberg

A.W Lundberg

1905

Dansk heraldisk bibliografi 1589 - 1969

Dansk historisk Faellesforening

1971

Danske Blom Släkter

Blom Erik

1986

Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm

Skansjö Sten, Tuvestrand Birgitta

2007

Det Anno 1729 florerande Sverige med personregister

Sv. Släktforskarförbund

1993

En by på slätten En släktgård

Gunnar Åkesson

 

Familjer i Edsele 1694-1808

Skogsjö Håkan

1987

Gamla tider Avskriverskan Ruth Fishers minnen från riks-

Cavallie James

 

Gottfrid Wilhelm Nymberg

Birgitta Svantesson

2009

Gulich

S. Otto Brenner

1956

Gustavsborgs Historia, familjekrönika från Perstorp

Wendt Johan

1987

Hanna Asmund släkten från Stångby 400 år

Nils ottosson

1977

Helje Mattsson i Kumlatofta hans förfäder och ättlingar

 Carlenfelt Per, Carlsson Gert - Åke

1978

Herald og Historie

D.H.F- håndböger

1977

His Ancestors and descendants

Andersson Berne

1971

Identifikation af anonyme våbenskjolde

 S.T Achen D.H.F.s Håndböger

1972

Johannesloger samt brödraföreningar 1925-1926

 

 

JonErsson, Nils Jonssläkten, Jan Janssläkten

Erik Nylander

1962

Kalender och matrikel över samtliga under frimurareordens

Ekegrén Karl E.

1925

Kulla släkten del 1

Kulabygdens släktforskarförening

2008

Kulla släkten del 2

Kulabygdens släktforskarförening

2010

Kulla släkten del 3

Kulabygdens släktforskarförening

2011

 Kullberg från Hälsingborg

Asta Stenström

1947

Kändissläkter  Karl XIV Bernadotte, Selma Lagerlöf osv.

Redovisat av Anita Brandt

2000

Landstaten i Malmöhus och Kristianstads län

Lindberg

1919

Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772-1971

Bendz G., Von Hofsten B. Sjögren B.

1971

Laurell från Österplana och Håtorp

Harald Torne

 

Lunds universitets Matrikel 1732-1830

Barbro Edlund

1979

lX. Provins lydande L Skotska S:t Andreasloger och V.S:t

 

 

Långarydssläkten Band 1 - 4

P Andersson /Johan Lindhart

2006

Matrikel Kungl. Tullverkets 1941

Tullverket

1941

Matrikel rikets allmänna läroverk 1904 - 1905

Edv. Kölgren

1905

MatrikelCivile Embets och tjenstemän

Sv.släktforskarförbund

1996

Middelboe

Einar o Henrik Middelboe

1962

Mine damer og herrer! - Nej - Mine käre släktinge!

Henriques Leif A.

1991

Nils Månsson - Mandelgren   plastmapp

Persson Gunnar

1996

Nordstrom and related families

Hilma Pearson

1960

Nymberg, Kalkkung och donator

Birgitta Svantesson

2009

Några gravstenar i Kulabygden

Carin olofsson

2006

Personalhistorisk Tidskrift 1988:1

Dansk gen. Og personalhistorie

1988

Personhistorisk Tidskrift 1898-1899 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1898-1899 häfte 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1898-1899 häfte 3

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1900 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1900 häfte 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1900 häfte 3

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1900 häfte 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1901 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1901 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1901 häfte 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1901 häfte 3

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1902 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1902 häfte 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1902 häfte 3 och 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1903 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1903 häfte 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1903 häfte 3 och 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1904 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1904 häfte 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1904 häfte 3 och 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1905 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1905 häfte 2 och 3

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1905 häfte 2 och 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1906 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1906 häfte 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1906 häfte 3 och 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1907 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1907 häfte 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1907 häfte 3 och 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1908 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1908 häfte 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1908 häfte 3 och 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1909 häfte 2-4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1914 häfte 1 och 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1914 häfte 3

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1915 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1915 häfte 2 och 3

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1915 häfte 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1916 häfte 1 och 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1916 häfte 3

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1916 häfte 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1917 häfte 2 och 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1917 häfte1 och 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1918-1919 häfte 1 och 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1918-1919 häfte 1 och 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1918-1919 häfte 1 och 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1920 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1920 häfte 2 och 3

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1920 häfte 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1921 häfte 1

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1921 häfte 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1921 häfte 3 och 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1922 häfte 1 och 2

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1922 häfte 3 och 4

Sv. Autograf Sällskapet

 

Personhistorisk Tidskrift 1988 årgång 108

Dansk gen. Og personalhistorie

1988

Pihl De Pihlska släktleden i Amerika

Olof Berntson

 

Porträttgalleri Malmöhus län

 

1930

Rossi / Nyman personregister fr. Rossis släktutredning

Tapani Rossi

 

Skepparsläkten Pål Romare

Fritzell Gunnar

1977

Skepparsläkten Pål Romare andra släktboken

Borg Lennart

1987

Skepparsläkten Pål Romare tredje släktboken

Romare Pernilla

1999

Skåne-Köpmän 1924

Köpmännens Organisationer

1924

Skånska Båt - släktens häfder

Lundberg A. W.

1905

Skånsk släktforskarförteckning 1990

Cronberg Olof

1990

Skånska Nationen vid Lunds Universitet 1833-1883

Sjöström Carl

1885

Släkt och Hävd  1954 - 1955

Genealogiska föreningen

1955

Släkt och Hävd  1956 -1957

Genealogiska föreningen

1957

Släkt och Hävd  1958 -1959

Genealogiska föreningen

1959

Släkt och Hävd 1960 - 61

Genealogiska föreningen

1961

Släkt och Hävd 1962 - 63

Genealogiska föreningen

1963

Släkt och Hävd 1964 - 65

Genealogiska föreningen

1965

Släkt och Hävd 1966 - 67

Genealogiska föreningen

1967

Släkt och Hävd 1968 - 69

Genealogiska föreningen

1969

Släkt och Hävd 1970 - 71

Genealogiska föreningen

1971

Släkt och Hävd 1972 - 73

Genealogiska föreningen

1973

Släkt och Hävd 1974 - 75

Genealogiska föreningen

1975

Släkt och Hävd 1976 -77 Personregister

Genealogiska föreningen

1977

Släkt och Hävd 1976 nr 1 - 2

Genealogiska föreningen

1976

Släkt och Hävd 1976 nr 3

Genealogiska föreningen

1976

Släkt och Hävd 1977 nr  3

Genealogiska föreningen

1977

Släkt och Hävd 1977 nr 1 - 2

Genealogiska föreningen

1977

Släkt och Hävd 1978 nr 1 - 2

Genealogiska föreningen

1978

Släkt och Hävd 1978 nr 3

Genealogiska föreningen

1978

Släkt och Hävd 1979 nr 1- 2

Genealogiska föreningen

1979

Släkt och Hävd 1979 nr 3

Genealogiska föreningen

1979

Släkt och Hävd 1980 - 81 Personregister

Genealogiska föreningen

1981

Släkt och Hävd 1980 nr 1 - 2

Genealogiska föreningen

1980

Släkt och Hävd 1980 nr 3

Genealogiska föreningen

1980

Släkt och Hävd 1981 nr 1

Genealogiska föreningen

1981

Släkt och Hävd 1981 nr 2

Genealogiska föreningen

1981

Släkt och Hävd 1981 nr 3 - 4

Genealogiska föreningen

1981

Släkt och Hävd 1982 - 83 Personregister

Genealogiska föreningen

1983

Släkt och Hävd 1982 nr 1 - 2

Genealogiska föreningen

1982

Släkt och Hävd 1982 nr 3

Genealogiska föreningen

1982

Släkt och Hävd 1982 nr 4

Genealogiska föreningen

1982

Släkt och Hävd 1983 nr 1

Genealogiska föreningen

1983

Släkt och Hävd 1983 nr 2

Genealogiska föreningen

1983

Släkt och Hävd 1983 nr 3- 4

Genealogiska föreningen

1983

Släkt och Hävd 1984 nr 1

Genealogiska föreningen

1984

Släkt och Hävd 1984 nr 2

Genealogiska föreningen

1984

Släkt och Hävd 1984 nr 3 - 4

Genealogiska föreningen

1984

Släkt och Hävd 1985 nr 1

Genealogiska föreningen

1985

Släkt och Hävd 1985 nr 2

Genealogiska föreningen

1985

Släkt och Hävd 1985 nr 3 - 4

Genealogiska föreningen

1985

Släkt och Hävd 1986 nr 1

Genealogiska föreningen

1986

Släkt och Hävd 1986 nr 2

Genealogiska föreningen

1986

Släkt och Hävd 1986 nr 3 - 4

Genealogiska föreningen

1986

Släkt och Hävd 1987 nr 1

Genealogiska föreningen

1987

Släkt och Hävd 1987 nr 2

Genealogiska föreningen

1987

Släkt och Hävd 1988 nr 1

Genealogiska föreningen

1988

Släkt och Hävd 1988 nr 2

Genealogiska föreningen

1988

Släkt och Hävd 1988 nr 3 - 4

Genealogiska föreningen

1988

Släkt och Hävd Nr 1 1950

 

1950

Släkt och Hävd Nr 1 1953

 

1953

Släkt och Hävd Nr 2 1953

 

1953

Släkt och Hävd Nr 3 1953

Genealogiska föreningen

1953

Släkten Bergqvist fr. Forsa, Hoyer, Hult smedsläkt, Pilo

Jan Appelquist, Sv. Sl.forsk.förb.

1992

Släkten Borgstedt

Tage Borgstedt

1969

Släkten fr. Buskeröd Buskeröd - släkten Väsby

 

1942

Släkten Hallberg från Östra Karup

 

1973

 Släkten Hallberg Rättelse

Ragnar Schele

1984

Släkten Hammar

Hammar Martin

1932

Slägten Laurin 1574-1886

Kinberg August

1886

Släkten Nycander

Nycander Oscar

1909

Släkten Thomaeus. Thomé, Thomée och Adelsköld

Thomaeus Ivar

1986

Släkten Trägårdh från Skåne

Trägåhrd Kurt G.

1978

Släkten Waern

Waern Hakon

1971

Släkten Weman 1590-1912

Weman Gösta G:son

1912

Släkten Wennström från Fembäcke i Wendel

Wennström Ida

1965

Släkten Wittström och Wowern (register)

Von Wowern

1991

Släkthistoria Norrlänningen Carl Albin Fältström och

Stenström Asta och Nils

1947

Släktkrönika Carl Magnus Smith Trelleborg

William Smiths

1987

Släktkrönika Per Nilsson Kersti Ohlsdotter fr. Jonstorp

Kerstin och Emil Häggström

1979

Släktkrönika Per Nilsson Kersti Ohlsdotter fr. Jonstorp

Kerstin Emil Häggström

 

Sorsele släkter fr- nutid till 1600-talet

Thea Hälleberg

2000

Sorsele släkter fr- nutid till 1600-talet

Thea Hälleberg

2002

Stamtavlen Henriques 1725-1948

Margolinsky Jul.

1949

Stamtavlen Ruben Henriques 1771-1988

Henriques Otto R. og hustru Elisa

1989

Statistisk matrikel över Sv. Kyrkans prästerskap

Sven Håkan Ohlsson

1975

Svanebäcksläkten

Hilmer Ernst

1946

Swansnon Family (härstamar från Höganäs)

Ulf Carlsson häfte + cd

 

Sven Jönsson 1747 Pernilla Bentsdr, Gunnestorp sl.träd

Ragnhild

1998

Svensk apotekar kalender 1952

O. Kullberg

1954

Svensk Biografisk Kalender i Malmöhus län

Hjalmar Gullberg Torsten Uggla

1919

Svensk Biografisk uppslagslitteratur

Sven Ågren

1929

Svensk Slägt-kalender för år 1885 1-2

 

1884

Svensk slägtkalender för1887 3-4

 

1886

Svensk slägt-kalender för år 1889 4-5

 

1889

Svensk ... nr 6

 

1890

Svensk… nr 7

 

1890

Svensk….nr 8

 

1892

Svensk….nr 9

 

1893

Svensk …nr10

 

1894

Svensk    nr 11

 

1896

Svensk    nr 12

 

1898

Svensk….nr 13-14

 

1905,1908

Svensk släkt-kalender år 1912

Gusaf Elgenstierna

1912

Svensk släkt-kalender år 1913

Gusaf Elgenstierna

1913

Svensk släkt-kalender år 1943

Gusaf Elgenstierna

1942

Svensk slägkalender och svensk Ättartal Personregister

 

 

Svensk släktbok

Karl Leijonhuvud

1906

Svensk släktforskarförteckning 1978

Mari-Anne Olsson

 

Svenska adelns ättartflor från år 1857

F.U. Wrangel

1900

Svenska antavlor 1988 nr 8

Sveriges släktforskarförbund

1988

Svenska antavlor 1989 nr 10

Sveriges släktforskarförbund

1989

Svenska antavlor 1989 nr 9

Sveriges släktforskarförbund

1989

Svenska antavlor 1990 nr 1

Sveriges släktforskarförbund

1990

Svenska antavlor 1990 nr 2

Sveriges släktforskarförbund

1990

Svenska antavlor 1991 nr 3

Sveriges släktforskarförbund

1991

Svenska antavlor 1991 nr 4

Sveriges släktforskarförbund

1991

Svenska antavlor 1992 nr 5

Sveriges släktforskarförbund

1992

Svenska antavlor 1992 nr 6

Sveriges släktforskarförbund

1992

Svenska antavlor 1993 nr 7

Sveriges släktforskarförbund

1993

Svenska antavlor 1993 nr 8

Sveriges släktforskarförbund

1993

Svenska antavlor 1994 nr 10

Sveriges släktforskarförbund

1994

Svenska antavlor 1994 nr 9

Sveriges släktforskarförbund

1994

Svenska antavlor 1995 nr 1

Sveriges släktforskarförbund

1995

Svenska antavlor 1995 nr 2

Sveriges släktforskarförbund

1995

Svenska antavlor 1996 nr 3

Sveriges släktforskarförbund

1996

Svenska antavlor 1996 nr 4

Sveriges släktforskarförbund

1996

Svenska antavlor 1997 nr 5

Sveriges släktforskarförbund

1997

Svenska antavlor 2000 nr 1

Sveriges släktforskarförbund

2000

Svenska antavlor 2000 nr 2

Sveriges släktforskarförbund

2000

Svenska antavlor 2001 nr 3

Sveriges släktforskarförbund

2001

Svenska antavlor 2001 nr 4

Sveriges släktforskarförbund

2001

Svenska antavlor 2002 nr 5

Sveriges släktforskarförbund

2001

Svenska antavlor 2002 nr 6

Sveriges släktforskarförbund

2002

Svenska antavlor 2003 nr 7

Sveriges släktforskarförbund

2002

Svenska antavlor 2003 nr 8

Sveriges släktforskarförbund

2003

Svenska antavlor 2004 nr 10

Sveriges släktforskarförbund

2004

Svenska antavlor 2004 nr 9

Sveriges släktforskarförbund

2004

Svenska folkrörelser del II

Westin, Gunnar m.fl.

1937

Svenska kyrkans prästerskap

Håkan Theodor Ohlsson

1934

Svenska släkter Nr I:1 1979

Genealogiska föreningen

1980

Svenska släkter Nr. 1:2 1985

Genealogiska föreningen

1986

Svenska släktkalendern 1962

Gösta Berg Curt Kempff Börje Furten.

1962

Svenska släktkalendern 1963

Gösta Berg Curt Kempff Börje Furten.

1963

Svenska släktkalendern 1992

1992

Svenska Ättartaflor ifrån år 1857 del 1

Wrangel och Bergström

1897

Svenska Ättartaflor ifrån år 1857 del 2

Wrangel och Bergström

1900

Svenskt-Porträttgalleri VII Prästerskapet

Albin Hildebrand

1897

Svenskt-Porträttgalleri XI

Universitetn m.m

1896

Svenskt-Porträttgalleri XII Lärarekåren

Albin Hildebrand

1906

Svenskt-Porträttgalleri XIX Bankmän

Albin Hildebrand

1903

Svenskt-Porträttgalleri XXV 1 Riksdagens kammare

Albin Hildebrand

1904

Svenskt-Porträttgalleri XXV 2 Riksdagens kammare

Albin Hildebrand

1905

Svenssons och Rymans Häfte i plastmapp

Robert B. murray

2006

Sveriges Läkare historia

Sv. Läkare-sällskapet

1873

Syskonen Anderssons anor Kullabygd och Västergötland

 

 

Telefon Telegraf i Sverige Del 1

Lignell, Ivar

1935

Telefon Telegraf i Sverige Del II

 

1935

Tre skånska bondesläkter

Lundberg

1915

Una Hans släkten från Trelleborg 300 år

Ottosson Nils

1973

Vem är det?

P.A Norstedt & söner

1929

Vem är det?

Udding Hans, Paabo Katrin

1993

Vem är vem ?

P.A Norstedt & söner

1929

Vem är vem ?

P.A Norstedt & söner

1935

Vem är vem ?

Paul Harnesk

1945

Vem är vem ? Skånedelen

Paul Harnesk

1948

Vem är vem ? Svealands delen

Paul Harnesk

1947

Vem är vem Skåne Halland Blekinge

Åke Davidsson

1966

Vem är vem? Götaland

Paul Harnesk

1965

Vi roddare

Bo Tebelius

1948

Vigda i Luns stift

Gunnar Johnsson

1958

Wowern

Von Wower

1991

Ystadsläkter under trenne sekler

Sven Carlquist

1977

1899 Års Män i Ord och Bild 1899-1949

Lindeström, K.G,

1949

1907 Års Män Krönika 1907-1957

Nilgert, E.

1907

 

Pärmar diverse

Innehåll

Författare el. insamlare

Årtal

 

 

 

Allmän historia Höganäs

 

 

Artiklar om gamla Höganäs

Barbro Olsson

 

Begravningsinbjudningar från Kullabygden

Gunnel Hallqvist

 

Fjälastorp o Stubbarp

Brundins inventering

1989

Personregister

 

 

Vikeniana

 

 

 

Skåne

Titel

Författare

Årtal

Ale Historisk tidskrift  fr.1974 -1983

 

 

Ann-Per Langs dotter

Anders Nilsson

Allmänna Kungörelser och Efterlysningar Malmö

Haskå Guno

1998

Almogelivet i Ingelstads härad första uppl. 1876

Bruzelius

1978

Bilder och blad ur Glimåkra sockens Krönikebok

Lundberg Torsten Botvid

1927

Billesholmstraktens hemb.för. Grufvan nr. 1 1988

 

1988

Billesholmstraktens hembygdsförening årskrift 1986

 

1986

Billesholmstraktens hembygdsförening årskrift 1987

 

1987

Boken om färskpotatis

Lönn PG & Brulin Sten

1997

Boken om Skåne

Ahlström

1966

Bondetåget från Malmöhus Län 1914

Schürer Von Waldheim Max

1914

Bondeupproret i Skåne där vår släkting Ola Persson

 

 

Byalag och byaliv i forna dagars Skåne

Bengt Engström

1931

Bygd i förvandling Bästekille under 150 år

Vuxenskolan Österlen

1982

Bygd och Natur Årsbok nr 1 1949

Samfundet för Hembygdsvård

1949

Bönder i Vittsjö socken

Månsson Hilding

1983

 Christianstads län 1767

Gillberg

1980

Danmark i Skåne

Palle Lauring

1964

Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge o Bornholm

Sten Skansjö

2007

Den gamle byn

Peter Nilsson

1997

Domböcker, mantalslängder,

 

 

En skånekyrka genom 8 sekler (Strövelstorps kyrka )

Bengt Åberg

1949

Extriör av gamla bondgårdar inom Luggede Härad

Folkminnen (Litet häfte)

1916

Farstorp l och ll Mkt.gårdar o personer

Wagnér Harald

1953

Fleninge Fattighus 1819-1890   

Blomqvist Peter Larserud Thomas

1981

Fleninge Släkt och Bygdeförening årshäfte

 

1968-1986

Folkminnen och folktankar 1916 band 2 -3

C.W Sydow

1916

Folkminnen och folktankar 1918 band 5

C.W Sydow

 

From Pearls to Sweet Wine Popmusiken i Nord-

Ekström Lennart, Ekström Ann, Montelius Tomas

 

Från Esperöd medverkade vid Helsingborg den 10/6 1811

 

 

Förteckning över mikrofilmade

Länsbiblioteket Kristianstad

1973

Förteckning över mikrofilmade

Länsbiblioteket Kristianstad

1973

Gamla Esperöd

Moje Boarner

1934

Gamla Klippan

Klippans konstförening

1947

Glimtar från Ausås socken

Spannarpsortens Hembygdsförening

1987

Glimåkra sockens krönikebok

T.B Lundberg

1927

Gustafsborgs historia

Johan Wendt

1987

Gårdar och Mannar

Helsingborgs dagblad

1929

Gångna tiders Starby

Frödin Åke

1988

Gården och släkten Höks härad

N. Edberg

1993

Gärds Härads Hembygdsförenings Årsbok 1987

Nilsson Torsten

1987

Handlingar angående Villands härad 1999

Ohlsson Elsie

2000

Hembygdsföreningars arb. uppgifter

Pehr Johnsson

1931

Härslövs och Säby kyrkors historia

Samuelsson Owe

1982

Hässleholms tekniska skola 1912-1947 personporträtt

 

1947

Kalender över Skåne och Blekinge

Landén Fredril, Landén Hugo

1904

Karolinens Testamente

Kvidinge Hembygdsförening

1987

Knäred i gången tid

Joel Wangö

1974

Kring en Skånsk trollkvinna

Ola Vinberg

1935

Kring livets högtider i Örkelljunga församling

Jeansson Gabriella, Kindblom Inga

1968

Kristianstads Magistrat och andra stadens tjänstemän

Enghoff Karl

1910

Kulturen runt

28 författare

1977

Kyrkbacken och dess historia   

Hermansson Jan Ingvar Nilsson Elisabeth m.fl.

1996

kyrkoarkivalier i Kristianstad län

 

 

Lands - Cancellie och Lands - Contor 1817

 

 

Linné i Skåne

Gullander Bertil

1975

Lunds Stifts Kyrkomusikerförening 1899 - 1995

Elisabet Wentz-Janacek, Erkki Mörck

1995

Malmö salmebogen 1533

John Kroon

1967

Mandelgren i Skåne 

Skånes Hembygdsförbund

1992

Mandelgren i Skåne ll

Skånes Hembygdsförbund

1993

Matkultur i Skåne

Bringéus Nils-Arvid

1981

Minnesskrift 1909-1919 Malmö fornminnesförening

Djurklou N, Söderbaum P.HJ.

1920

Möllesving och andra ting

Berit och Hans Fridh

1977

När Skåne blev Svenskt

Alf Åberg

1965

Odlarmöda 1988 Nils Månsson Mandelgren

Zethson Britt Sofi

1988

Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814

Edlund Barbro

1981

Om och Sakse

Torsten Lundberg

1931

Politikern

 

 

Pottemakare i Kvidinge

Kvidinge Hembygdsförening

1986

På 80-talets Barrikader

Einar Svenson

1952

Reformationen i Skåneland

Erik Persson

1934

Register till Lindbergs:Malmö o Kristianstads län 1719-1917

Bergström Gunnar

1960

Rutger Macklean Jordbruksreformatorn, skolmannen,

Mårtensson Eric

1970

Råbygrenen av Malmösläkten Bager.

Eric Elgqvist

1949

Ränneslöv och Ysby

 

1988

Skulptur i Skåne

Skånes konstförening

1966

Skåne- historier

Skånska aftonbladets läsare

1937

Skåne - Köpmän Engros - Detalj 1924

Skånetryckeriets Förlag

1924

Skåne i tekst og billider

Foreningerne Norden

1958

Skåne Årsbok 1923

Sällskapet Skånes årsbok

1923

Skåne Årsbok 1924

Sällskapet Skånes årsbok

1924

Skåne Årsbok 1925

Sällskapet Skånes årsbok

1925

Skåne Årsbok 1926

Sällskapet Skånes årsbok

1926

Skåne Årsbok 1927

Sällskapet Skånes årsbok

1927

Skåne Årsbok 1928

Sällskapet Skånes årsbok

1928

Skåne Årsbok 1929

Sällskapet Skånes årsbok

1929

Skånegenealogen l och ll   

Ahlberg Erik, Norrman Leif

1979+1981

Skånehistorier

Skånska Aftonbladets läsare

1937

Skåneland utan förskoning

Uno Röndahl

1981

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1936

Skånes hembygdsförbund

 

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1938

Skånes hembygdsförbund

 

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1971 Skånska matvanor

Skånes hembygdsförbund

1971

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1972 Nytt om fornt i Skåne

Skånes hembygdsförbund

1972

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1973 Skånska årsfester

Skånes hembygdsförbund

1973

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1974 Skånskt brännvin

Skånes hembygdsförbund

1974

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1975 Skånsk byggnadsvård

Skånes hembygdsförbund

1975

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1976 Skånsk kust

Skånes hembygdsförbund

1976

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1977 Skånsk hembygdsrör.

Skånes hembygdsförbund

1977

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1978 skånska industriminnen

Skånes hembygdsförbund

1978

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1979 Arkelogi och samh-

Skånes hembygdsförbund

1979

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1980 Skånska vattenmöllor

Skånes hembygdsförbund

1980

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1981 Skånsk kulturbygd

Skånes hembygdsförbund

1981

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1982 Skånsk kulturbygd

Skånes hembygdsförbund

1982

Skånes historia

Ingvar Andersson

1974

Skånes historia Fram till Roskildefreden

Folke Hellberg

1956

Skånes historia fram till 1719

Harald Lindal

1958

Skånes jord- och Stenindustri

Lars Bjerning

1948

Skånes äldsta hävder

Åke Ohlmarks

1963

Skåneskildrare och andra

William Lengertz

1921

Skånsk bygd i förvandling

Skånes Bildningsförbund

 

Skånsk Byggnadsvård

Skånekomitten för byggnadsvårdsåret 1975

1975

Skånsk Litteratur för släktforskare

Cronberg Olof, Gottfries Ingrid, Haskå Guno

2000

Skånsk mat

Sydsvenska Dagbladets årsbok 1978

1978

Skånska folkminnen Årsbok 1924 Skånskt bondeliv

Skånskt folkminnnesarkiv

1924

Skånska folkminnen Årsbok 1926

Skånskt folkminnnesarkiv

1926

Skånska folkminnen Årsbok 1927

Skånskt folkminnnesarkiv

1927

Skånska folkminnen Årsbok 1928

Skånskt folkminnnesarkiv

1928

Skånska folkminnen Årsbok 1929

Skånskt folkminnnesarkiv

1929

Skånska folkminnen Årsbok 1930

Skånskt folkminnnesarkiv

1930

Skånska jordeböcker mm.för Kristiansstads län

 

 

Skånska Kistebrev

Bringéus Nils-Arvid

1995

Skånska Mynt och deras Mästare

Flensmarck, Tor

1984

Skånska resan

Carl Linneus

1749

Skånska statare och lantarbetare berättar

Olsson Lars

1985

Skånska samlingar nr 3,4

Skånskt adertonhundratal i bild

John Kroon

1954

Skånskt Herrgårdsfolk (Nordiska Museet)

Brita Stjernswärd

1979

Smide på Österlen

Kristianstads museum m.fl.

1976

Svensk Bebyggelse Malmöhus Län

Alexanderson Arv., Lindström Fritz B.

1946

Svenska Gods och Gårdar Kristiandsstads län Nordöstra delen

Von Sydow Wald., Björkman Sten

1943

Svenska Gods och Gårdar Kristiandsstads län Södra delen

Von Sydow Wald., Björkman Sten

1944

Svenska Gods och Gårdar Malmöhus län Mellersta delen

Von Sydow Wald., Björkman Sten

1944

Svenska Gods och Gårdar Malmöhus län Södra delen

Von Sydow Wald., Björkman Sten

1944

Sällsamheter vid Öresund

Andersson Tommie

1994

Tillståndet i Skåne år 1707 - 17111

Karl Enghoff

1889

Torp och backstugor i Visseltofta socken

Gunnarsson S.

1957

Ur de nordiska folkens lif

Artur Hazelius

1882

Valdemar den store

Torsten Lundberg

1934

Vid en landsväg  Flygfoto N. Skåne 1930-talet (Står bl. höga böckerna)

Mats Rogberg

2005

Vid en landsväg Flygfoto Skånes inland 1930-talet (står bl. höga böck.)

Mats Rogberg

2004

Vid en landsväg  Flygfoto Söderslätt 1930-talet (står bl. höga böcker)

Mats Rogberg

2004

Vid en landsväg… Flygfoto Österlen 1930-talet (står bl. höga böcker)

Mats Rogberg

2005

Villands årsbok 1999

Villands härads hembygdsförening

1999

Villands årsbok 2000

Villands härads hembygdsförening

2000

Villands årsbok 2001

Villands härads hembygdsförening

2001

Väderkvarnar i Skåne 2005

Föreningen Skånska Möllor

2005

Västra Skåne på 60 - talet

 

 

Västra Skånesmissionsförening  1856 - 1906

Föreningens vänner

1906

Ögonkast på Öresund

Knut Heger

1977

Örkelljunga Kyrkans tjänare

Bringéus Nils-Arvid

1950

 

Kyrkan

Titel

Författare

Utgivningsår

Hylla 29

 

 

 

 

 

Jubileumsskrift Kropps kyrka och församling

 

1982

Kalmar stifts herdeminne 1

Olsson

1951

Kalmar stifts herdeminne 2

Olsson

1947

Kalmar stifts herdeminne 3

Olsson

1948

Kalmar stifts herdeminne 4 Öland

Olsson

1951

Lunds stift herdm. person och församlingsregister

Gunnar Bergström

1962

Lunds stifts herdaminnen III

Cawallin

1856

Lunds stifts herdaminnen IV

Cawallin

1857

Lunds stifts herdaminnen V

Cawallin

1858

Lunds stifts herdeminne  Frosta ochFärs

Gunnar Carlqvist

1957

Lunds stifts herdeminne  Luggude kontrakt

Gunnar Carlqvist

1961

Lunds stifts herdeminne  Onsjö,Harjager o Rönneb.

Gunnar Carlqvist

1959

Lunds stifts herdeminne Albo, Järrestad +Ingelstad

Gunnar Carlqvist

1963

Lunds stifts herdeminne Bara, Ljunits o Herrestad

Gunnar Carlqvist

1954

Lunds stifts herdeminne biografier del 2 Oxie

Gunnar Carlqvist

1948

Lunds stifts herdeminne Biskopar och domkapitel

Gunnar Carlqvist

1980

Lunds stifts herdeminne Skytts o Vemmenhög

Gunnar Carlqvist

1951

Lunds stifts herdeminne Åsbo och Bjäre

Gunnar Carlqvist

1985

Lunds stifts herdeminne Österlens kontrakt

Gunnar Carlqvist

1963

Växsjö stifts herdaminne II

Gotth. Virdestam

1927

Växsjö stifts herdaminne III

Gotth. Virdestam

 

Växsjö stifts herdaminne IV

Gotth. Virdestam

 

Växsjö stifts herdaminne Register

 

 

Växsjö stifts herdaminne V

Gotth. Virdestam

 

Växsjö stifts herdaminne VI

Gotth. Virdestam

1932

Växsjö stifts herdaminne VII

Gotth. Virdestam

1932

Växsjö stifts herdaminne VIII

Gotth. Virdestam

1934

 

Militaria

Titel

Författare

Utgivningsår

 

 

 

 

 

 

Svenska Arméns Rulla 1935-36

 

 

Svenska Arméns Rulla 1936-37

 

 

Svenska Arméns Rulla 19337-38

 

 

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1939

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1940

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1941

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1942

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1943

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1944

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1945

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1946

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1947

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1948

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1950

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1951

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1952

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1953

Svenska Försvarsmaktens Rulla

 

1955

 

 

 

Filmer Krigsarkivet

Mormonerna

 

Kungl. Karlskrona Amiraliteteförsaml.1680 - 1980

Carl - Axel Malmberg

1980

Källor för soldatforskaren

Lars Ericon

1989

Soldatforskning, en kort Handledning

Clemensson Per, Lars Ericson,osv

1995

Soldatforskning i Skåne, Halland o Blekinge

Göran Larsson

1994

Svenska indelningsverket Första bandet

C.Grill

1978

Svenska indelningsverket andra bandet

C.Grill

1978

Karoliner

Alf Åberg, Göte Göransson

1976

 

Emigranter

Titel

Författare

Utgivningsår

 

 

 

An ancient folk in a new land

The Swedish-American historical Quarterly

1984

Catalogue of directories and poll books in the possession of the society

Edwords, L.W.L

1973

Drömmen om Amerika

Ulf Johansson

1971

Emigrantforskning Handbok 1

Ted Rosvall / Anna-Lena Hultman

2009

En smålandssocken emigrerar 1850-1930

Johansson John, Bedin Jan mfl.

1967

His Angestors and Desgendants

Anderson, Rudolph P.

1971

I antipodiska utvandrarspår

Beijbom, Ulf

1988

Låt farfar vila i frid

Lindbäck, Ola

1996

Några råd och unberrättelser för Utvandrare till Americas Förenta Stater

Carlsjon, Erl

1854

Scandinavian Amerikan

Hubert H. Humphrey III

1996

Swedes in Chigago 1846-1880

Beijbom, Ulf

1971

Swedish American Genealogist  No.2-4

Craig, Peter S. Yocom,Henry Wesley

1987-1988

Swedish Passenger arrivals in the United States 1820-1850

Olsson, Nils William, Wikén Erik

1995

Svenskarna i Amerika

Hildebrand Karl, Fredenholm Axel

1926

Svenskarna i Nya Zeeland till 1940

Aminoff, Sten

1988

Svenskarna under stjärnbaneret

Åberg, Alf

1994

The Rise and Fall of New Sweden 1654-1655

Dahlgren Stellan, Norman Hans

1988

The Swedish-American Historical Quarterly

Olsson, Nils William

1984

Tracing Your Swedish Ancestry

Olsson, Nils William

1982